Poate angajatorul sa diminueze salariul angajatului ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 41 din Codul Muncii, salariul angajatilor se poate modifica numai prin acordul partilor si prin intocmirea unui act aditional la contractul individual de munca.

Modificarile la salariu se refera atat la cresterea acestuia cat si la scaderea lui.

Cu titlu de exceptie de la prevederile mentionate mai sus,  in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Pe de alta parte, tot cu titlu de exceptie de la prevederile mai sus mentionate, salariul angajatului poate fi diminuat si cu ocazia aplicarii sanctiunilor disciplinare, pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara: 

  • avertismentul scris; 
  • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
  • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
  • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
  • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare