Politicile contabile – Cand se pot modifica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inainte de toate, sa vedem ce inseamna politici contabile si la ce se refera acestea.

Politicile contabile reprezinta principiile si regulile aplicate de catre o entitate atunci cand sunt intocmite si prezentate situatiile financiare.

Printre politicile contabile regasim:

 • reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora;
 • inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea constatata;
 • alegerea metodei de evaluare a stocurilor;
 • contabilitatea stocului prin intervalul permanent sau intermitent.

Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.

Elaborarea politicilor se face tinand cont de specificul activitatii desfasurate de fiecare entitate, de catre persoane specializate in domeniul economic si tehnic ce cunosc activitatea desfasurata si strategia adoptata de entitate.

In elaborarea politicilor contabile trebuie avuta in vedere si legislatia aplicabila acestora.

Ce determina modificarea politicilor contabile?

Politicile contabile pot fi modificate in urmatoarele cazuri:

 1. la initiativa societatii – modificarea va trebui justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;
 2. la decizia autoritatilor competente – modificarea nu trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale, ci doar mentionata

Modificarile de politici contabile la initiativa entitatii pot fi determinate de urmatoarele:

 • modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea;
 • obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.

Exemple:

 • admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii sau retragerea lor de la tranzactionare;
 • schimbarea actionariatului, datorata intrarii intr-un grup, daca noile metode asigura furnizarea unor informatii mai fidele;
 • fuziuni si divizari efectuate la valori contabile, caz in care se impune armonizarea politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc.

Schimbarea conducatorilor entitatii nu justifica modificarea politicilor contabile.

Nu se considera modificari ale politicilor contabile:

a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzactii, alte evenimente sau conditii care difera, ca fond, de cele care au avut loc anterior;

b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzactii, alte evenimente sau conditii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.  In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii

Articole similare

Comentariul tau aici