Sunt obligatorii politicile si procedurile contabile ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Raspuns: DA Potrivit art. 41 alin. (2) litera a) din Legea nr. 82/1991, constituie contraventie si se sanctioneaza nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie. Pe…

Mai mult

Manual de politici contabile

Potrivit prevederilor O 1802/2014, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.  Politicile contabile trebuie să fie adaptate specificului activităţii societăţii comerciale.  În toate cazurile, se va avea în vedere aprobarea politicilor contabile de către…

Mai mult

Politicile contabile – Cand se pot modifica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inainte de toate, sa vedem ce inseamna politici contabile si la ce se refera acestea. Politicile contabile reprezinta principiile si regulile aplicate de catre o entitate atunci cand sunt intocmite si prezentate situatiile financiare. Printre politicile contabile regasim: reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care…

Mai mult

Sinteza modificarilor aduse reglementarilor contabile (O 1802/2014) in anul 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Daca reglementarile fiscale au suferit mai multe modificari in anul 2019, din punct de vedere contabil lucrurile stau putin mai simplu. Exista deocamdata doar doua modificari aduse O 1802/2014, una publicata in 2018 insa cu efect incepand cu 01.01.2019 si a doua publicata in iulie 2019, asa cum am aratat mai jos:…

Mai mult

Ce ar trebui sa contina manualul de politici contabile ?

  Modul de prezentare Potrivit reglementarilor contabile, politicile contabile pot să apară sub formă de: a) un document (manual) care cuprinde atât reguli şi tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile, cât şi documente justificative ce stau la baza înregistrării operaţiunilor economico-financiare; b) două sau mai multe documente care formează un tot unitar, cum este cazul societăţilor comerciale care utilizează programe…

Mai mult

Politici contabile pentru societati – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile…

Mai mult

Politicile contabile dintr-o societate – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile corporale sunt trecute in…

Mai mult

Politici contabile, manual obligatoriu – exemple uzuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile şi practicile specific aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a…

Mai mult

Exemple de politici contabile –Ordinul 1802/2014

Iata ce mentioneaza Ordinul 1802/2014 ca si exemple de politici contabile : ·         alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; ·          reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; ·          înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; ·         alegerea metodei de evaluare a stocurilor;…

Mai mult

10 lucruri importante despre politicile contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Ordinul 1802/2014 prevede ca orice entitate trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. In situatia entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Politicile contabile trebuie…

Mai mult

Politicile contabile potrivit noului OMFP 1802/2014

Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu…

Mai mult

Politicile contabile potrivit OMFP 1802/2014

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a…

Mai mult

Cand se pot modifica politicile contabile?

Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaúterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercitiul financiar următor celui în care s-a…

Mai mult

Politici contabile – obligativitatea detinerii lor

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent…

Mai mult

IAS 8 Politici contabile, modificarile in estimarile contabile si erori

1. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 2. Modificarea estimarii contabile este o ajustare a valorii contabile a unui active sau a unei datorii , sau a consumului periodic al unui activ care rezulta din evaluarea situatiei prezente a activelor si pasivelor. Acestea rezulta ca urmare…

Mai mult

Modificarea politicilor contabile

Politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Modificările de politici contabile pot fi determinate de: a) iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale; b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu…

Mai mult

Politici contabile

În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Politicile contabile nu pot fi unitare sau „standardizate” deoarece ele trebuie să fie adaptate specificului activităţii societăţii comerciale. Totuşi,…

Mai mult

Modificarile de politici contabile

Conform Ordinului 3055/2009 , modificarile de politici contabile pot fi determinate de: a) initiativa entitatii, caz în care modificarea trebuie justificata în notele explicative la situatiile financiare anuale; b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificata în notele explicative, ci doar mentionata în acestea. Modificarea de…

Mai mult

IAS 8 Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Modificarile in estimarile contabile reprezinta orice ajustari a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii, sau a valorii consumului periodic a unui activ, care rezulta din evaluarea situatiei prezente a activelor si pasivelor , precum si orice beneficii…

Mai mult

IAS 8. Politici contabile, modificari in estimari contabile, erori

Inainte de a trece efectiv la continutul acestui standard se impune definirea anumitor notiuni cu care acesta opereaza. 1. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 2. Modificarea estimarii contabile este o ajustare a valorii contabile a unui active sau a unei datorii , sau a consumului…

Mai mult