Prejudicii la decontarea indemnizatiilor cu ANOFM/ANPIS – raportul Curtii de Conturi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Curtea de Conturi a publicat in 11.08.2020 un raport privind Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență, in care realizeaza si modul in care s-au realizat decontarile de indemnizatii cu ANOFM si ANPIS si prejudiciile identificate.

ANOFM

Au fost constatate abateri de la legislația specifică, producătoare de prejudicii, astfel:

 • indemnizația plătită salariaților ai căror angajatori au redus sau intrerupt activitatea, total sau parțial, a fost plătită, în unele cazuri, fără o verificare a condițiilor de acordare unor salariați care:
  • nu figurează cu contracte individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, fie nu figurează cu contractele individuale de muncă suspendate (761 mii lei);
  • figurează în declarația lunară cu venituri din salarii depusă de angajatori și nu au contractele individuale de muncă suspendate în registrul general de evidență a salariaților (373 mii lei);
  • aveau încheiate două contracte individuale de muncă, iar angajatorii lor au solicitat simultan indemnizație (100 mii lei);
  • au beneficiat de sume în cuantum mai mare decât indemnizația cuvenită potrivit prevederilor legale (148 mii lei).
 • indemnizația decontată din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, aferentă părinților cărora li s-au acordat zile libere pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților
  de învățământ (denumită în continuare indemnizație aferentă părinților), abaterile identificate reprezentând prejudicii de 222 mii lei, din care 180 mii lei recuperați și sunt cauzate de:
  – acordarea indemnizației în condițiile în care celălalt părinte nu a realizat venituri declarate de angajatori, din contracte individuale de muncă și nici nu a figurat cu contracte individuale de muncă active în aceeași perioadă (192 mii lei);
  -acordarea indemnizației persoanelor ale căror raporturi de muncă au fost suspendate și nu aveau dreptul la această indemnizație (30 mii lei).

Concluzia raportului :

 • plățile reprezentând indemnizații acordate angajatorilor, precum și indemnizații aferente părinților au fost în sumă de 3.050.156 mii lei.
 • prejudiciile totale identificate sunt în sumă de 1.633 mii lei, provin din aplicarea eronată a cadrului legal de către entitatea verificată și reprezintă circa 0,05% din totalul plăților.

ANPIS

Detaliat, pe fiecare categorie de drepturi, abaterile identificate au fost, în principal, următoarele:

 • indemnizația lunară acordată către alți profesioniști, a căror activitate a fost întreruptă, pentru care s-au efectuat plăți de 3.255 mii lei (din care s-au recuperat 121 mii lei) fără respectarea cadrului legal, din care:
  -unor persoane care nu și-au întrerupt activitatea, realizând în aceeași perioadă venituri din activitatea pentru care au încasat indemnizația (1.480 mii lei);
  -pe o perioadă mai mare decât perioada de suspendare și în afara stării de urgență (861 mii lei);
  – unor titulari care au realizat și alte venituri (500 mii lei);
  – unor solicitanți care nu au avut activitate în anul 2019 (216 mii lei);
  – cuantum lunar peste limita legală și efectuarea de plăți duble (95 mii lei);
  – unor beneficiari care nu îndeplineau condiția legală de alți profesioniști și nu erau înregistrați pe raza județului unde s-a plătit dreptul (45 mii lei);
  – unor persoane care nu sunt titulari (44 mii lei);
 • indemnizația lunară acordată avocaților a căror activitate a fost redusă (288 mii lei, din care s-au recuperat 31 mii lei), fără a se verifica dacă:
  – veniturile realizate se încadrează în limita de 75% din veniturile brute medii lunare pe anul 2019, existând cazuri în care respectivele persoane nu au realizat venituri în anul 2019 (249 mii lei);
  – au obținut venituri din desfășurarea profesiei, dar și din alte surse, peste câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (33 mii lei);
 • indemnizația lunară acordată participanților la activitatea sportivă (225 mii lei, din care s-au recuperat 65 mii lei), fără respectarea condițiilor de eligibilitate deoarece:
  – nu fac parte din categoria personalului eligibil sau au încheiat contract de activitate sportivă ulterior instituirii stării de urgență (140 mii lei);
  – au primit în completare sume compensatorii și au realizat un venit total într-o lună peste nivelul contractat (57 mii lei);
  – s-a acordat în cuantum mai mare decât limita legală (24 mii lei);
 • indemnizația lunară acordată persoanelor fizice care dețin drepturi de autor și drepturi conexe (123 mii lei, din care s-a recuperat 6 mii lei) care și–au întrerupt activitatea, concomitent cu încasarea unor venituri din alte surse;
 • stimulent de inserție/indemnizație pentru creșterea copilului (90 mii lei) plătit:
  – unor persoane care se aflau în una din situațiile care nu permitea acordarea în continuare (68 mii lei);
  – unor persoane care au realizat în continuare venituri supuse impozitului din activitățile care au stat la baza stabilirii acestui drept (22 mii lei);
 • indemnizația lunară acordată persoanelor fizice care au încheiate convenții individuale de muncă (59 mii lei) deoarece:
  – persoanele care au solicitat aveau activitatea întreruptă din alte motive (42 mii lei);
  – s-a solicitat indemnizația pentru o perioadă mai mare decât perioada de suspendare a activității (17 mii lei).

Articole similare

Comentariul tau aici