Prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala pana la 30.06.2021si noi modificari la OUG 132/2020- pe agenda Guvernului in 04.12.2020

Pe agenda Guvernului in 04.12.2020 se afla dezbaterea unui proiect de OUG privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare.

Redam mai jos proiectul :

Art. I – (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, se acordă până la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate
prevăzute de Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare în care se reglementează restricţii conform actelor emise de autoritățile competente.
(2) Prevederile actelor normative care cuprind dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, pe toată perioada prevăzută la alin.(1).
Art. II – Alineatul (3) al articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 24 iulie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.”
.
Art. III Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/ 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă publicată în Monitorul Oficial al României nr. 720 din 10 august 2020, Partea I, se modifică, după cum urmează:

 1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (1) Prin derogare de la prevederile art.106 și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului. ”
 2. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (2) Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a progranului de muncă pentru întreaga lună. ”
 3. Alineatul (9) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează strict la nivelul locurilor în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1). ”
 4. Alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) nu se cumulează pentru acelaşi angajat, dacă perioadele de acordare se suprapun, cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Articole similare

3 Thoughts to “Prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala pana la 30.06.2021si noi modificari la OUG 132/2020- pe agenda Guvernului in 04.12.2020”

 1. badita florentina

  Buna ziua, s a prelungit termenul ptr. indemnizatia de 41,5 ptr. PFA(30 06 2021)?Multumesc!

  1. admin

   Prenlungirea s-a aprobat de Guvern in 04.12.2020 insa nu este inca publicata inca in MOF.

  2. admin

   Buna ziua

   S-a publicat in 07.12.2020, OUG 211/2020 pentru prelungirea unor termene – insa printre masurile publicate nu se prevede prelungirea celei de la art 3 oug 132/2020 -privind indemnizatia de 41,5% pt PFA. Gasiti aici textul OUG : http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229026.

Comentariul tau aici