Procedura de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr.2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.443/01.07.2010.

Având în vedere modificările aduse art.17 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, societăţile comerciale, la înmatriculare sau la schimbarea sediului social, au obligaţia să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Pentru obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, contribuabilul completează formularul “Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social, sau se transmite prin poştă.

Formularul de cerere este prevăzut în Anexa 2 la ordinul menţionat şi se poate obţine de la unitatea fiscală sau se poate descărca de pe Internet, site-ul www.anaf.ro – linkul: Toate formularele cu explicaţii.

Cererea depusă la unitatea fiscală, va fi însoţită de următoarele documente, în original şi copie:

  • actele doveditoare a dreptului de folosinţă:

– titlul de proprietate;

– contract de vânzare cumpărare;

– contract de închiriere;

– contract de comodat;

– alte acte care atestă dreptul de folosinţă, după caz.

  • actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz;
  • actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;

În situaţia în care cererea se transmite prin poştă, documentele însoţitoare vor fi anexate în copie legalizată.

Organul fiscal va elibera contribuabilului câte un exemplar din “Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” precum şi “Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”.


Articole similare

Comentariul tau aici