Procedura privind directionarea 3,5% din impozit publicata in MOF in 22.01.2020 (O 147/2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 44/22.01.2020 a fost publicat O 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind repartizarea sumei reprezentand pana la 3.5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conţinutului unor formulare.

Prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost modificate dispozițiile privind direcționarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.

Modificarile sunt:

  • modificarea procentului din impozitul pe venit utilizat la calculul sumei pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;
  • posibilitatea virării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit către entităţile nonprofit/unităţile de cult care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal.
  • exercitarea opțiunii privind susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, prin formularul 230 și pentru următoarele categorii de venituri:

-venituri din activităţi independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;

-venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care

-venitul net se determină în sistem real;

-venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Articole similare

Comentariul tau aici