Programul Competente digitale pentru angajatii IMM-urilor a fost aprobat prin H 599/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 699 din 04.08.2020 a fost publicata Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020.

Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014- 2020 este de 96.880 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 82.348 mii lei, echivalentul a 17.000.000 euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 14.532 mii lei, echivalentul a 3.000.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Durata de implementare a Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

Obiectivul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, și Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă identificate conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare (SNCDI).

Activitățile eligibile în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt:

a) furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele-cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor de bază, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

b) evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională;

c) sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;

d) organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Activitățile eligibile prevăzute mai sus se pot implementa exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Hotararea poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici