Proiect ANAF-aprobarea competentelor de constatare a contraventiilor si de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 28 septembrie un proiect legislativ pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul prevede urmatoarele:

Art.I – (1) Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.
(2) Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, au atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, a raportărilor contabile, sau, după caz, a declaraţiei din care rezultă că persoanele prevăzute la art.1 alin.(1)-(3) din lege, nu au desfăşurat activitate.
Art.II – Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate se completează corespunzător.
Art.III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici