Proiect ANAF de modificare a D 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 18 ianuarie 2022 un proiect de modificare a D394.

Prin Legea nr 296 din 18.12.2020, la art. I, pct. 168 a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin introducerea lit.l) la art. 331 alin. (2) , în sensul completării operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă cu livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).
În prezent, în formularul 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în cartușul C – Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, sunt înscrise operațiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal referitoare la tranzacțiile pentru care se aplică taxarea inversă, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri. Aceste operațiuni se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.
În acest context, având în vedere modificările legislative prezentate, propunem introducerea în declarația informativă D394, în cadrul operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă, a livrării de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă.
Acestea vor fi înscrise în cartușul C – Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

Articole similare

Comentariul tau aici