Proiect de ordin privind acordarea unor facilitati fiscale din 2 octombrie 2015

Pe site-ul Ministerului de Finanate a fost publicat in 2 octombrie  2015 un proiect de ordin cu privire la acordarea unor facilitate fiscale.

In principal, proiectul prevede:

(1) Pentru obligaţiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central, penalităţile de întârziere aferente acestora se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) dobânzile aferente obligațiilor de plată prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege dobânzile datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

d) sunt stinse, până la data depunerii cererii de anulare a penalităților de întârziere, prin orice modalitate prevăzută de lege, toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv;

e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a penalităților de întârziere. Această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

f) contribuabilul depune cererea de anulare a penalităților de întârziere până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Click aici pentru a citi intregul proiect.

Articole similare

Comentariul tau aici