Proiect MF 05.05.2023: modificari ale reglementarilor contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In data de 05.05.2023 s-a publicat pe site-ul Ministerului de Finante un proiect legislativ pentru modificarea reglementarilor contabile.

Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici au fost preluate prevederile obligatorii cuprinse în Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.

Prevederile ordinului menționat au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 20231.

Ca urmare, primele informații prezentate în temeiul acestuia vor fi raportate în cursul anului 2024, fiind aferente situațiilor financiare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023.
În cursul anului 2023, pe site-ul Comisiei Europene au fost publicate unele clarificări referitoare la aplicarea anumitor prevederi cuprinse în Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European şi a Consiliului, sub forma unui set de întrebări și răspunsuri.
Aceste informații au condus la necesitatea completării, în scop de explicitare, a prevederilor naționale prin care s-a transpus Directiva (UE) 2021/2101.

Prin proiect au fost completate prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.048/2022, în sensul că au fost aduse unele clarificări care se referă, în principal, la următoarele aspecte:

  • clarificarea semnificației/modului de determinare a veniturilor în funcție de cuantumul cărora se stabilește obligația de întocmire/publicare a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în sensul că trebuie să se țină cont de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se intocmesc situațiile financiare anuale;
  • exemplificarea modului de analizare a informației corespunzătoare nivelului veniturilor în funcție de care se determină obligația întocmirii raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;
  • clarificarea faptului că în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de ordin, trimiterea la entități UE trebuie înțeleasă ca referindu-se la entități înregistrate în Spațiul Economic European;
  • clarificarea faptului că obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit vizează doar exercițiul financiar curent, și nu două exerciții financiare consecutive. Ca urmare, nu se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare;
  • clarificarea faptului că o filială raportoare al cărui exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă finale (dintr-o țară terță) își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar;
  • clarificarea faptului că o entitate care a omis temporar prezentarea de informații în cazul în care aceasta i-ar aduce prejudicii grave poziției comerciale reia prezentarea acestor informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații;
  • exemplificarea unor situații referitoare la îndeplinirea obligațiilor de raportare, în funcție de nivelul indicatorului de verificat (veniturile înregistrate) și/sau data de raportare.

Articole similare

Comentariul tau aici