Proiect pentru modificarea formatului D 112- 22 noiembrie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 22 noiembrie 2023 un proiect legislativ care vizeaza actulizarea formarului Declaratiei 112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Modificarea vine ca urmare a necesitatii implementarii prevederilor L 296/2023 prin care au fost aduse unele modificări care vizează regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, precum și ca urmare a desfășurării de activități în domeniul construcțiilor, domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară.
Potrivit art.III pct.8 din lege, care modifică prevederile art.60 pct.2 din Codul fiscal, până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, al ministrului muncii şi solidarității sociale, al ministrului educației și al ministrului finanțelor. Scutirea se aplică numai la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică.

Conform art.III pct.9 și 10 din lege, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă și persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfășurării de activități în domeniul construcțiilor, domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară, la locul unde se află funcția de bază prin aplicarea aceluiași plafon maxim de 10.000 lei inclusiv.

De asemenea, la art.III pct.16-19 din lege se stipulează faptul că, pentru persoanele fizice care realizează venituri din domeniile enunțate mai sus, cota contribuţiei de asigurări sociale se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzută în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În același timp, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat. Prevederile menționate se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

În același timp, prin art.III pct.23 și pct.35 au fost abrogate dispozițiile privind reducerea cotei contribuţiei asiguratorii pentru muncă, respectiv exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul angajatorilor și persoanelor fizice salariate care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, în sectorul agricol/industria alimentară şi care beneficiază de facilități.

Modificările menționate mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii, respectiv începând cu luna noiembrie 2023.
Începând cu data de 1 ianuarie 2024, urmează să intre în vigoare prevederile Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic. Potrivit art.9 alin.(4) din lege, obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale se reţin de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din contravaloarea aferentă tichetelor de activităţi casnice preschimbate şi se declară prin „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, prevăzută la art.147 alin. (1) din Codul fiscal.

Având în vedere prevederile de mai sus, este necesară adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, care va fi utilizat începând cu obligațiile declarative aferente lunii noiembrie 2023.

Ce modificari se aduc?

1.Modificarea Nomenclatorului „Creanțe fiscale”, prin:

  • introducerea la poz.2.3 a contribuției de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.2 din Codul fiscal;
  • eliminarea poz.6.2 și 6.3 ca urmare a abrogării dispozițiilor privind contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.5, respectiv art. 60 pct.7 din Codul fiscal;
  • eliminarea poz.21 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează veniturii din pensii, pentru partea de venituri care depășește suma lunară de 4000 lei” în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr.650/2022;
  • introducerea la poz.23 și 24 a impozitului pe venit, respectiv a contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice;

2.Modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, prin introducerea la poz.36 a tipului de asigurat „Persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice”;

3.Modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat” prin:

  • introducerea la poz.1.3 a tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.2 din Codul fiscal”;
  • eliminarea poz.1.11, 1.11.1, 1.12, ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale OUG nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului;

4.Modificarea/completarea „Anexei asigurat”, prin:

  • introducerea unei căsuțe care se bifează în situația în care asiguratul este salariat, cetăţean străin sau apatrid aflat în situaţii deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina;
  • introducerea la secțiunile A.1 și B.4.1, a două rânduri referitoare la numărul de zile lucrate în România, respectiv în afara României;
  • introducerea la secțiunile C și E.3 a unor informații privind baza de calcul și contribuția de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr.111/2022, precum și privind contravaloarea tichetelor de activităţi casnice acordate angajaților, potrivit legii;
  • restructurarea secțiunii E.3. prin declararea distinctă a veniturilor neimpozabile prevăzute la art.76 alin.(4) din Codul fiscal, respectiv a veniturilor care sunt neimpozabile în limita plafonului lunar prevăzut la art.76 alin.(4^1) din Codul fiscal;

5.Modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.


Dupa publicarea in MOF prevederile acestui proiect urmeaza sa se aplice începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cu termen de declarare a obligațiilor până la data de 21 decembrie 2023.

Articole similare

Comentariul tau aici