Proiectul de ordin pentru O familie, o casa – publicat in 09.07.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de finante a publicat in 09.07.2020 proiectul ordinului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “O familie, o casă” – publicat în data de 09 iulie 2020.

Începând cu anul 2009 a fost implementat programul ”Prima casă”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.

În cadrul programului „Prima casă”, până la data de 31 mai 2020 au fost acordate un număr de 296.379 promisiuni și contracte de garantare în valoare de 26.686.615.787 lei. Până în prezent au fost efectuate plăți în valoare de 77.318.006,49 lei pentru un număr de 963 de garanții acordate din care au fost repuse în drepturile și obligațiile contractului de garantare un număr de 161 de garanții în valoare de 13.725.339,58 lei, rezultând plăți nete efectuate de 63.592.666,91 lei pentru un număr de 802 contracte de garantare. Rata de executare a garanțiilor în cadrul programului este subunitară, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate, rezultând o rată de default de 0,32% exprimată ca număr de garanții plătite/acordate și de 0,29% exprimată valoric, respectiv valoare garanții executate/acordate.

Plafonul total de garantare aprobat pentru acordarea de garanții în cadrul programului ”Prima casă” în anul 2020 este de 2.000 milioane lei, din care s-a alocat către instituțiile de credit un plafon de garantare în valoare de 1.980.000.000 lei din care, până în prezent s-a consumat cca 417 milioane lei, ceea ce reprezintă procentual aproximativ 23% din valoarea plafonului alocat pentru anul 2020.

În Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020 a fost publicată Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia, care a modificat în sens restrictiv Programul, introducându-se multiple elemente care accentuează caracterul social.

Începând cu anul 2009 a fost implementat programul ”Prima casă”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.
Pe acest fond, la care se adaugă şi faptul că a fost implementat pentru a răspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativă, programul ”Prima casă” a cunoscut până în prezent o dinamică semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţiilor.
În cadrul programului „Prima casă”, până la data de 31 mai 2020 au fost acordate un număr de 296.379 promisiuni și contracte de garantare în valoare de 26.686.615.787 lei. Până în prezent au fost efectuate plăți în valoare de 77.318.006,49 lei pentru un număr de 963 de garanții acordate din care au fost repuse în drepturile și obligațiile contractului de garantare un număr de 161 de garanții în valoare de 13.725.339,58 lei, rezultând plăți nete efectuate de 63.592.666,91 lei pentru un număr de 802 contracte de garantare. Rata de executare a garanțiilor în cadrul programului este subunitară, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate, rezultând o rată de default de 0,32% exprimată ca număr de garanții plătite/acordate și de 0,29% exprimată valoric, respectiv valoare garanții executate/acordate.
Plafonul total de garantare aprobat pentru acordarea de garanții în cadrul programului ”Prima casă” în anul 2020 este de 2.000 milioane lei, din care s-a alocat către instituțiile de credit un plafon de garantare în valoare de 1.980.000.000 lei din care, până în prezent s-a consumat cca 417 milioane lei, ceea ce reprezintă procentual aproximativ 23% din valoarea plafonului alocat pentru anul 2020.
În Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020 a fost publicată Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia, care a modificat în sens restrictiv Programul, introducându-se multiple elemente care accentuează caracterul social.
Principalele modificări ale programului, redenumit ”O familie, o casă” prevăzute de Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia se referă la: (i) restricții de accesare în funcție de venit (veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoare de 4.500 lei, însă pragul urcă la 7.000 lei dacă familia are unul sau mai mulți copii, (ii) subvenționarea ratelor de dobândă (0,5 puncte procentuale în cazul familiilor cu un singur copil și 1 punct procentual în cazul celor cu doi sau mai mulți copii, 2 puncte procentuale în cazul persoanelor care fac parte dintr-un grup vulnerabil și (iii) prețul maxim de achiziție al locuinței poate fi de 70.000 euro.
De-asemenea, în cadrul programului ”O familie, o casă” se acordă următoarele tipuri de credite:

  • Creditele destinate achiziţiei locuinţelor noi (orice locuință recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat sau locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat), pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
  • Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
  • Creditele destinate achiziţiei locuinţelor noi de către persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, pot fi garantate de către stat în procent de maximum 100% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.
    Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor acestei legi, în cadrul programului „Prima casa” se acordă în prezent numai garanții aferente solicitarilor de acordare a unei finanţări garantate anterioare datei de 06.04.2020, precum si cele aferente promisiunilor de garantare valabile, aflate în portofoliul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Schimbările preconizate prin proiectul de ordin, facilitează accesul persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe noi în cadrul Programului sau la alte categorii de locuințe prin acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) Credit acordat unui beneficiar pentru achiziționarea unei locuințe noi, în valoare maximă de 100.000 EUR, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat;
b) Credit acordat unui beneficiar pentru achiziţia unei alte categorii de locuinţe, în valoare maximă de 70.000 EUR, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.”

Se propune stabilirea următoarelor praguri valorice maxime pentru finanțările garantate în cadrul Programului Noua casă:


-100.000 Euro echivalent lei pentru locuințele noi și pentru cele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi, cu un procent de garantare de maximum 60%;


-70.000 Euro echivalent lei pentru celelalte categorii de locuințe, cu un procent de garantare de maximum 50%.

Referitor la Beneficiarii eligibili acestia pot fi:

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul

Articole similare

Comentariul tau aici