Protocol de colaborare intre AJPIS-uri si ITM pentru verificare zilierilor beneficiari ai indemnizatiei de 35% conform OUG 132/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 1133 din 25.11.2020 a fost publicata o Procedura de colaborare între agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (O 1673/2020)

Art. 4 din OUG 132/2020 prevede ca zilierii care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011 afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Procedura de colaborare

Articolul 1


Prezenta procedură are ca scop furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, sau inspectoratele teritoriale de muncă, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Articolul 2
În vederea realizării scopului prevăzut la art. 1, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are următoarele obligații:
a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentei proceduri și pentru menținerea legăturii cu Inspecția Muncii;
b) transmite, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, listele cu zilierii pentru care s-a solicitat decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare;
c) informează Inspecția Muncii cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei proceduri;
d) se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor obținute în baza prezentei proceduri și să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
e) furnizează gratuit, în condițiile legii, datele și informațiile necesare pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale.


Articolul 3
În vederea realizării scopului prevăzut la art. 1, Inspecția Muncii are următoarele obligații:
a) desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării prezentelor proceduri și pentru menținerea legăturii cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială;
b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listei prevăzute la art. 2 lit. b) din prezenta anexă, inspectoratele teritoriale de muncă transmit agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială situația nominală cu persoanele care sunt înregistrate în Registrul electronic de evidență a zilierilor, pentru care s-a solicitat decontarea sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare;
c) informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei proceduri;
d) se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor obținute în baza prezentei proceduri și să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
e) furnizează gratuit, în condițiile legii, datele și informațiile necesare pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor legale.

Articolul 4
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei proceduri se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(2) Datele cu caracter personal prelucrate se referă la nume, prenume, cod numeric personal.
(3) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Inspecția Muncii pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept ale Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal.


Articolul 5

În vederea stabilirii detaliilor tehnice pentru implementarea prezentei proceduri, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Inspecția Muncii încheie un protocol de colaborare în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Articole similare

Comentariul tau aici