Raspunsuri ANAF cu privire la facilitati fiscale OG 44/2015– sesiunea Facebook din 03.12.2015

Intrebare: Daca exista un contract de esalonare pe durata de 24 de luni, aprobat in luna a 3-a 2015, in cazul in care se plateste obligatia de plata neachitata din esalonare, se aplica anularea cotei de 54,2% si a penalitatilor de intarziere aferente esalonarii? 

Raspuns ANAF: Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare(art 2 alin (4) din OMFP 3831/2015)

………

Intrebare: Am o societate Z care se incadreaza conf. OUG 44/2015.Si mai am o societate partenera Y care conform unui contract de prestari servicii are o datorie catre Z. Aceasta societate Y urmeaza sa primeasca de la ANAF in urma unui control efectuat, TVA de rambursat.Pot solicita compensarea obligatiile restante ale societatii Z cu TVA care urmeaza a fi rambursat de la societatea partenera Y? Se  poate beneficia de anularea penalitatilor in conditiile in care nu se face plata efectiv si se recurge la varianta unei compensari ?

Raspuns ANAF: Da, art 1 alin. (1) din OUG 44/2015 prevede că puteţi beneficia de facilităţi dacă obligaţiile se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, iar OG 92/2003 prevede ca modalitate de stingere şi compensarea cu creanțele fiscale rezultate din cesiunea notificată potrivit prevederilor art. 30 .

………

Intrebare: Avem societatea x cu datorii debite si majorari mai vechi de 5 ani, a caror valoare totala depaseste 40.000 ron. Putem beneficia de anularea majorarilor daca platim debitul ? De asemenea, una din conditii precizeaza ca solutionarea cererii de anulare depinde de organ fiscal…. Sunt anumite criterii de luat in calcul ? Spre exemplu, daca e sediu expirat, daca firma e suspendata la Reg Comertului .

Raspuns ANAF: Facilităţile prevăzute de OUG 44/2015 sunt anularea penalităţilor de întârziere şi a unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art 1 din ordonanţa menţionată. În cazul dvs. considerăm că aţi putea beneficia de aceste facilităţi dar vă sugerăm să depuneţi, la unitatea fiscală la care este înregistrată societatea, notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă. Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit art 3 din OMFP 3831/2015 .

………

Intrebare: In luna noiembrie a.c., am primit de la ANAF somatie de plata si titlu executoriu pentru obligatii de plata restante din anul 2011 si 2012, debite aferente impozitului pe venituri din activitati indepedente. Titlul executoriu se refera la debite principale, cat si la obligatiile de plata accesorii (penalitati si dobanzi). Cum pot beneficia de prevederile OUG 44/2015, mai precis care articol de lege mi se poate aplica astfel incat sa fie anulate penalitatile de intarziere si parte din dobanzi.

Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 44/2015 în situaţia în care intenţionaţi să beneficiaţi de anularea obligaţiilor de plată accesorii puteţi notifica organul fiscal competent cu privire la această intenţie.
În urma notificării veţi primii o decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii. Pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată se suspendă procedura de executare silită.Dacă îndepliniţi condiţiile de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute de ordonanţa de urgenţă, , este necesar să depuneţi o cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30,06,2015.
Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii este prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central.

………

Intrebare : Care sunt pasii, concret, pentru o societate care doreste sa obtina anularea penalitatilor de intarziere?OMFP 3831/2015 spune ca pentru a beneficia de facilitatea aceasta trebuiesa am: toate debitele principale restante la data de 30 septembrie 2015 se sting până la data de 31 martie 2016; diferența de dobândă de întârziere în cotă de 45,8% se stinge până la data de 30 iunie 2016; toate impozitele și taxele cu scadență în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 sunt achitate conform legii, analiza făcându-se inclusiv la data depunerii cererii;
contribuabilul are depuse la organul fiscal toate declarațiile fiscale; contribuabilul depune cererea de anulare a acestor accesorii până la data de 30 iunie 2016.

Raspuns ANAF : Condiţiile enumerate de dumneavoastră sunt corecte pentru anularea penalităţilor de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, dar primul pas este să depuneţi o notificare la organul fiscal cu privire la intenţia de a beneficia de facilităţile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 şi apoi după îndeplinirea condiţiilor să depuneţi şi cererea de anulare a acestor accesorii până la data de 30 iunie 2016.

………

Intrebare : O societate care a intrat in procedura insolventei dar inca nu a primit hotararea definitiva de la Tribunal de intrare in insolventa , care inregistreaza de plata la ANAF doar dobanzi si penalitati , debitele fiind integral achitate, poate beneficia de scutirea de accesorii conform OUG 44?

Raspuns ANAF: Potrivit art. 122^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura.
De asemenea, potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor faciliăţi fiscale, penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) penalitatile de intarziere si dobanzile ce pot forma obiectul anularii sunt datorate si nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile in mod corespunzator;
c) este indeplinita conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f).

………

Intrebare : daca o societate si-a achitat o parte din debidetele restante la 30.09.2015 poate beneficia de anularea penalitatilor debitelor achitate? ca platile curente sa nu fie distribuite pe penalitatile din fisa trebuie sa depunem notificarea cu intentia? mai putem beneficia de scutire daca achitam debitele pana la 31 martie insa avem debitele curente restante?

Raspuns ANAF: Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale, administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2015. Obligaţiile de plată accesorii pot fi aferente şi obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată.
În ceea ce priveşte notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, aceasta se depune la organul fiscal la care este înregistrată societatea. Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit art.3 din OMFP 3831/2015.

………

Intrebare: Model de notificare ce trebuie depus la ANAF pentru anularea penalitatilor, unde putem gasi? Si care este data limita de depunere a notificarilor? 

Raspuns ANAF: Notificarea nu este un formular standard şi se depune pentru amânarea la plată a acesoriilor nu pentru anulare. Aceasta se întocmește de dumneavoastră și trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2);
c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

Referitor la data limită de depunere a Notificării, aceasta poate fi depusă până la depunerea Cererii de anulare a accesoriilor respectiv 30 iunie 2016, dar vă sugerăm să o depuneţi cât mai repede.

Articole similare

Comentariul tau aici