Reamintire: termenele pentru depunerea D 010/700, spete practice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Va reamintim in acest scurt articol care sunt termenele de depunere a declaratiilor de inregistrare fiscala/ mentiuni pentru modificari aduse vectorului fiscal.

Declaratia despre care discutam aici este 010 Declaratia de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau echivalenta ei in format electronic D 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

Avem aici doua termene de inregistrare:

  • 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator;
  • 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial .

Formatul D 700 este reglementat de Ordinul nr. 2.372 din 9 august 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) “Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01.

Formatul D 010 este reglementat de O 3.725 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Baza legala

Art. 82 alin (6) din Codul de procedura fiscala care prevede ca :

(6) Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;
b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
c) data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului;
d) data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);
e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

Art. 88 alin (1) din Codul de procedura fiscala care prevede ca:

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni.

Ce trebuie sa retinem ?

  • declaratia initiala se depune in termen de 30 de zile;
  • declaratia de mentiuni se depune in termen de 15 zile;
  • se considera zile calendaristice nu zile lucratoare;
  • avem 2 modalitati de depunere – fizic (D 010) sau electronic (D700);

Nota: daca infiintezi o microintreprindere -fara salariati si fara TVA, nu mai trebuie sa depui 010 la 30 de zile de infiintare fiindca inregistrarea se realizeaza automat prin comunicare cu ONRC.Va trebui sa depui ulterior declaratia de mentiuni daca vei avea angajati sau optezi/esti obligat sa platesti TVA.Informaţiile de la Oficiul Registrului Comerţului sunt transmise electronic către ANAF.

Cum se completeaza declaratia 010?

Instructiunile de completare se regasesc in O 3725/2017- care poate fi accesat AICI.

Spete practice:

1.Daca o microintreprindere are un singur angajat care va intra in concediu de crestere copil, avand astfel contractul suspendat, ce se intampla cu D 112 si cu vectorul fiscal? Trebuie sa depunem 010 pentru a scoate din vectorul fiscal obligatiile aferente contractului de munca?

Raspuns : Pe perioada in care contractul de munca este suspendat ca urmare a intrarii angajatului in concediu de ingrijire copil, angajatorul nu trebuie sa modifice vectorul fiscal pentru a scoate din acesta obligatiile ce rezulta din contractul de munca. Va depune insa in continuare D 112 cu sume 0, pentru perioada respectiva.

2. Daca o entitate platitoare de TVA cu perioada fiscala trimestrul depaseste in cursul unui an cifra de afaceri de 100.000 euro, avand astfel obligatia de a schimba perioada fiscala in luna , in ce termen trebuie sa depuna declaratia de mentiuni ?

Raspuns : Art. 322 alin (5) din Codul fiscal arata ca : dacă cifra de afaceri efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depășește plafonul prevăzut la alin. (2) (N.R. 100.000 eur) , în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică. Asadar, daca in cursul anului 2019 depasiti cifra de afaceri de 100.000 eur, incepand cu 01.01.2020 veti avea perioada fiscala luna calendaristica. Declaratia de mentiuni se depune pana in 15.01.2020.

Articole similare

Comentariul tau aici