Regimul special pentru bunuri second hand -10 lucruri bine de stiut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de colecție sau antichitățile, pietrele prețioase și alte bunuri prevăzute în normele metodologice;

Un exemplu este cel au autoturismelor second hand.

Pentru incadrarea unui autoturism ca fiind second hand, exista prevederi concrete in codul fiscal. Asadar, un autoturism este second-hand, daca nu indeplineste conditiile pentru a fi considerat autoturism nou, respective:

  • acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcțiune sau
  • să nu fi efectuat deplasări care depășesc 6.000 km (art. 266 alin. (3) Cod fiscal)

2.In anumite conditii, entitatile pot aplica un regim special pentru bunuri second -hand. Regimul special este optional.

3. Persoana impozabilă revanzatoare este persoana impozabila care, în cursul desfășurării activității economice, achiziționează sau importă bunuri second-hand în scopul revânzării, indiferent dacă respectiva persoană impozabilă acționează în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare.

4. O persoana impozabilă revânzătoarepoate aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, bunuri pe care le-a achiziționat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre următorii furnizori:

a) o persoană neimpozabilă;

b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă, conform art. 292 alin. (2) lit. g);

c) o întreprindere mică, în măsura în care achiziția respectivă se referă la bunuri de capital;

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.

5. In cazul in care entitatea indeplineste conditiile pentru aplicarea regimului si opteaza pentru acesta, la livrarile de bunuri second, baza de impozitare va fi marja profitului, adica diferența dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare, în care:

a. prețul de vânzare constituie suma obținută de persoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau de la un terț, inclusiv subvențiile direct legate de această tranzacție, impozitele, obligațiile de plată, taxele și alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport și asigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu excepția reducerilor de preț;

b.prețul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obținută, conform definiției prețului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilă revânzătoare.

6. Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile second hand, în măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special.

Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmează să fie achiziționate de la persoana impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea acestor bunuri de către persoana impozabilă revânzătoare este supusă regimului special.

7. Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul să înscrie taxa aferentă livrărilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clienților.

8. Persoana impozabilă revânzătoare care aplică regimul special trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

a) să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă;

b) să țină evidența operațiunilor pentru care se aplică regimul special.

9.Cum calculezi TVA  colectata?

Pentru determinarea taxei colectate aferente fiecărei livrări, din marja profitului determinată asa cum am aratat la pct 4., se calculează suma taxei colectate corespunzătoare fiecărei livrări prin aplicarea procedeului sutei mărite. Taxa colectată într-o perioadă fiscală pentru bunurile supuse regimului special reprezintă suma taxelor pe valoarea adăugată aferente fiecărei livrări de bunuri efectuate în perioada respectivă.

Persoana impozabilă nu colectează TVA conform regimului special în situația în care marja profitului este negativă.

10.Obligatii privind tinerea evidentei

Persoana impozabilă revânzătoare va trebui sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

a) va ține un jurnal special de cumpărări în care se înscriu toate bunurile supuse regimului special;

b) va ține un jurnal special de vânzări în care se înscriu toate bunurile livrate în regim special;

c) va ține un registru care permite să se stabilească, la finele fiecărei perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrările efectuate în respectiva perioadă fiscală, pe fiecare cotă de TVA aplicabilă, și, după caz, taxa colectată;

d) va emite o factură prin autofacturare către fiecare furnizor de la care achiziționează bunuri supuse regimului special și care nu este obligat să emită o factură. Factura emisă prin autofacturare trebuie să cuprindă următoarele informații:

1. numărul de ordine și data emiterii facturii;

2. data achiziției și numărul cu care a fost înregistrată în jurnalul special de cumpărări prevăzut la lit. a) sau data primirii bunurilor;

3. numele și adresa părților;

4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile revânzătoare;

5. descrierea și cantitatea de bunuri cumpărate sau primite;

6. prețul de cumpărare, care se înscrie în factură la momentul cumpărării pentru bunurile în regim de consignație.

Articole similare

Comentariul tau aici