Registrul de evidenta fiscala pentru PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Unul din registrele obligatorii pentru PFA este Registrul de evidenta fiscala.

PFA in sistem realPFA la norma de venit
completeaza registrul in totalitatecompleteaza registrul numai la partea de venituri
  • registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent
  • registrul de evidență fiscală se poate tine în formă scrisă sau electronică
  • se modifică ori de câte ori se constată diferențe cu privire la veniturile și/sau cheltuielile înregistrate inițial, până la data depunerii declarației rectificative.
  • TVA colectată potrivit regulilor de la titlul VII TVA nu reprezintă venit și nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală.

Model

Anul:…………

Rectificare:…………..

Sursa de venit/categorie de venit:………………..

Nr.crt.Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anualeValoare lei

Baza legala: Ordinul nr. 3.254 din 19 decembrie 2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici