Registrul electronic de evidenta a zilierilor -proiect de ordin din 13.07.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Muncii a publicat in 13.07.2020 un proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.

Prevederi :

Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidenţă a zilierilor beneficiarii de lucrări, definiţi conform art. 1 alin.(1)
lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiţi în continuare beneficiari.

Mențiuni cu privire la înființarea Registrului:

Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul, denumit în continuare ITM competent.
În scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente:
a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, in modelul prevazut in anexa.
b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;
c) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
d) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului
Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
e) copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
f) declarație pe proprie răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) – e) se transmit prin e-mail.

În cazul în care documentele se transmit prin e-mail, ITM competent, după verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.
În cazul în care documentele transmise prin e-mail nu sunt corecte sau
complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/ completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.

Numele de utilizator și parola obținute de către angajatori pentru accesarea spațiului privat al angajatorului din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) pot fi utilizate și pentru accesarea Registrului, în cazul în care aceștia au calitatea de Beneficiar și utilizează zilieri în condițiile legii.

Pentru schimbarea parolei, Beneficiarul prezintă sau, după caz, transmite prin e-mail la ITM competent , următoarele documente:
a) cerere scrisă, motivată pentru schimbarea parolei, prin bifarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa;
b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită schimbarea parolei este alta decât Beneficiarul, prin completarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa;
c) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului /certificatul de înregistrare fiscală;
d) copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
e) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de acesta;
f) declarație pe proprie răspundere prevăzută în anexa prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) – e) se transmit
prin e-mail.

În cazul în care documentele se transmit prin e-mail, după verificarea
acestora, ITM competent transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.

În cazul în care documentele transmise prin e-mail nu sunt corecte sau
complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.

Mențiuni cu privire la instalarea și autorizarea accesului la aplicația „Inspecția Muncii”


Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii”, în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii. Aplicația informatică este distribuită în mod gratuit de către Inspecția Muncii și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea
aplicațiilor PlayStore sau AppStore.
In vederea completării și transmiterii Registrului prin aplicația „Inspecția Muncii”, persoana împuternicită trebuie să solicite electronic și să obțină autorizarea accesului din partea Beneficiarului.
Autorizarea accesului persoanei împuternicite care a completat și transmis solicitarea electronică de autorizare se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/), unde se autentifică cu numele de utilizator și parola obținute de la ITM competent.

Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii”, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces” completată, în prealabil, cu următoarele date:
a) CUI/CIF beneficiar;
b) Datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, Nume, Prenume,Adresa e-mail.

Proiectul poate fi gasit aici.

Articole similare

Comentariul tau aici