Reguli de baza privind pro-rata TVA si regimul mixt

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare;

In conformitate cu prevederile legale date de art. 126 alin. (9) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, operatiunile impozabile sunt:

1. operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute de lege, respectiv 24%;

2. 9% sau 5% dupa caz;

3. operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii;

4. operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii;

5. importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa;

6. operatiuni prevazute la pct. 1-3, care sunt scutite fara drept de deducere fiind efectuate de intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

In privinta operatiunilor realizate de persoanele impozabile,sa nota murmatoarele aspecte:

– conform art. 147 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, este o persoana impozabila cu regim mixt;

– persoana care realizeaza atat operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, cat si operatiuni pentru care are – persoana partial impozabila poate solicita aplicarea pro-ratei speciala in situatia in care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.

Ca si reguli de baza regasite la articolul 147. alin. (3) si (4) din Codul fiscal, subliniem urmatoarele:

– achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se va deduce integral;

-achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce;

– in cazul in care exista achizitii pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, acestea se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici