Restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare sau după caz, a timbrului de mediu pentru autovehicule

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Prin Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor şi al Ministrului Finanţelor nr. 868/1303/2023, sunt reglementate normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2022, privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.


Contribuabilii îndreptățiți la restituirea acestor taxe sunt după cum urmează:

Contribuabilii care nu au solicitat până la data prezentei restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau, după caz, a timbrului de mediu pentru autovehicule, mai au această posibilitate, indiferent de momentul la care au făcut plata acestora.

Contribuabilii care au obținut hotărâri judecătoreşti definitive si pentru care, până la data de 29 iunie 2022, (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 93/2022) nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, pot solicita pe lângă restituirea sumelor obținute prin hotărârile judecătorești definitive cu titlu de taxa auto/timbru de mediu (după caz), inclusiv cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin aceste hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, respectiv orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită a hotărârilor.

Sunt îndreptățiți la restituirea taxei achitate de firma de leasing si contribuabilii – proprietari care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, în cazul în care contractul de leasing este finalizat.


Cererile pentru restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule sau a timbrului de mediu pentru autovehicule și a dobânzilor aferente, cererile pentru restituirea drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești și a cheltuielilor ocazionate de executarea silită a acestor hotărâri, precum și documentele care se anexează cererii, se depun de către contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau la Administrația Fondului pentru Mediu (după caz).

Cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum şi elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare şi numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea sumelor.
Pentru cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de inmatriculare al autovehiculului de la momentul plăţii taxelor. În cazul în care numărul de înmatriculare sau numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă, acesta poate depune cererea fără a-l completa.
Termenul de depunere a cererii de restituire este de 5 ani și a început de la data de 29 iunie 2022, data intrării în vigoare a O.U.G. nr.93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr.646 din 29 iunie 2022.
Termenul de soluționare a cererii este de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Cazurile de prelungire a termenului de soluționare a cererii, sunt reglementate la art. 77 din Legea nr. 207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, iar cazurile de suspendare a termenului de soluționare sunt reglementate la art. 78 din aceeași lege.
Baza legală:

Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor şi al Ministrului Finanţelor nr. 868/1303/2023.

Sursa: DGRFP Cluj

Articole similare

Comentariul tau aici