Riscuri legate de expunerea lucratorilor la zgomot

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Informare ITM Salaj:

Evaluarea riscurilor profesionale este o obligaţie ce revine angajatorilor ca urmare a transpunerii directivelor europene din domeniul securității și sănătății în muncă, în legislaţia naţională.

Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot sunt reglementate de HG nr.493/2006, şi se aplică tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.

Prin zgomot înțelegem un sunet puternic sau deranjant, periculos prin intensitate (care se măsoară în decibeli (dB)) şi prin durata expunerii. Pe termen lung, zgomotul poate avea ca efecte pierderea auzului, perturbări psihologice sau probleme fiziologice.

Zgomotul produs de echipamentele de muncă este prezent în toate sectoarele industriei prelucrătoare, pe şantierele de construcţii, dar și în agricultură, transporturi şi comunicaţii. De asemenea, zgomotul poate constitui o problemă şi acolo unde activitatea presupune prezenţa mai multor oameni în acelaşi loc sau unde comunicarea verbală are un rol important (de ex. în domeniul educaţiei, sănătăţii precum şi în sectorul serviciilor – baruri şi restaurante) şi poate prezenta un risc mare de accidentare deoarece îi poate împiedica pe lucrători să audă şi/sau să înţeleagă corect comunicarea şi semnalizarea la locul de muncă.

Zgomotul este periculos nu numai prin intensitate, ci şi prin durata expunerii. De aceea, se utilizează termenul de expunere zilnică a lucrătorului, durata zilei de muncă fiind, de obicei, de 8 ore, iar limita maximă admisă de expunere zilnică la zgomot este de 87 dB.

Dacă se constată expuneri la zgomot peste valorile limită, angajatorul trebuie să ia de îndată măsuri de reducere a expunerii sub aceste valori şi să identifice cauzele expunerii excesive.

Atunci când riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte  mijloace, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace de protecţie auditivă, adecvate şi corect ajustate şi în acelaşi timp, trebuie să ia măsuri pentru a asigura folosirea acestor mijloace de către lucrătorii săi.

De asemenea, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucrătorilor expuşi la locul de muncă la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la care se declanşează acţiunea privind riscurile generate de expunerea la zgomot.

Valorile limită de expunere sunt următoarele:

  • valori limita de expunere = 87 decibeli;
  • valori de expunere superioare = 85 decibeli – lucrătorii trebuie să utilizeze mijloacele individuale de protecţie auditivă;
  • valori de expunere inferioare = 80 decibeli – angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace individuale de protecţie auditivă.  

Angajatorii au obligaţia legală de a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor legate de zgomot la locul de muncă prin efectuarea evaluării de risc, inclusiv măsurarea nivelului de zgomot.  

Lucrătorii a căror expunere la zgomot depăşeste valorile de expunere superioare de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, au dreptul la examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului.

Pe lângă principiile generale de prevenire prevăzute de lege, angajatorilor le este indicat să ia în considerare și alte metode de lucru care pot fi utilizate pentru a reduce expunerea la zgomot, cum ar fi: proceduri de izolare fonică şi restricţionarea accesului în zonele zgomotoase, utilizarea incintelor izolate fonic şi a barierelor acustice, utilizarea de materiale absorbante pentru a reduce zgomotul, organizarea lucrului astfel încât să se limiteze timpul petrecut în zonele zgomotoase, stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru, etc.

Atunci când riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, angajatorul trebuie să le pună angajaților la dispoziție mijloace de protecție auditivă, precum antifoane interne sau externe. Utilizarea de către lucrători a acestor mijloace determină condiții mai bune de lucru, contribuie la un randament mai bun, pentru că mai puțin zgomot înseamnă mai multă armonie.

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul ITM Sălaj la adresa www.itmsalaj.ro la secțiunea ”Ghiduri”.

Articole similare

Comentariul tau aici