S-a publicat O 470/02.04.2021 privind noul formular 204 Declaratie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 336 sin 02.04.2021 s-a publicat O 470 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.

1.Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:


a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

2.Declarația NU se depune în următoarele cazuri:


a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabilii care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;
b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.
Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

Termenul de depunere a declarației


Declarația se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:a) până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. 1 lit. a)-e);
b) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. f);
c) în anul 2021 termenul de depunere a declarației este 15 aprilie 2021 inclusiv.

Articole similare

Comentariul tau aici