Sanctiuni pana la 30.000 lei pentru bunuri fara acte de provenienta- proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 19.09.2023 un vast proiect legislativ care include si modificari ale prevederilor referitoare la evaziunea fiscala.

Se defineste activitatea economica si activitatea economica ilicita astfel:

a) activitate economică – activitatea cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri;
b) activitate economică ilicită – activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt înregistrate fiscal în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite
de documente de proveniență.

Interdictii

Este interzisă efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt înregistrate fiscal în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în perioada în care acestea sunt suspendate în condițiile prevederilor pct. 13. Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea acestei prevederi și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția aceasta precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea acestei prevederi și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice. La aplicarea sancțiunii agentul constatator este obligat să înștiințeze contravenientul asupra sancțiunilor care urmează a fi aplicate dacă contravenientul mai săvârșește încă o faptă contravențională în termen de 12 luni de la data sancționării faptei contravenționale. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din aceasta contravenție se indisponibilizează, în vederea confiscării.

Documentele de provenienta

Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.

În cazul transportului internațional de bunuri, documentul care însoțește transportul este documentul definit la art.3, pct.14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederi referitoare la numerar

Sunt asimilate bunurilor a căror proveniență nu este dovedită, numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale de proveniență.

În cazul operatorilor economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar existente la locul desfășurării activității economice se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contraventii

Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor pct.4 și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

Citeste si :

Contributia la sanatate -conform noului proiect legislativ

Articole similare

Comentariul tau aici