Contributia la sanatate -conform noului proiect legislativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Din analiza proiectului de act normat publicat de Ministerul de Finante pe data de 19 septembrie 2023, reies urmatoarele aspecte privind contributia la sanatate:

1.Se va datora contributia la sanatate la tichetele de masa sau la contravaloarea in lei a tichetelor de masa (optiune nou introdusa de proiectul de ordonanta) – am scris detaliat aici: Contributia la sanatate se va aplica si la tichete de masa

Mai precis, intra in baza de calcul a CASS:

  • valoarea nominală a tichetelor cadou, a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanţă, acordate de angajatori, potrivit legii, prevăzute la art. 76 alin. (3) lit.h);
  • echivalentul în lei al tichetelor de masă în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare

2. Se va datora contributia la sanatate de catre categoriile scutite – angajati din domeniul constructiilor respectiv agricultura si industria alimentara.

3. In ce priveste baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din : activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse se introduc urmatoarele modificari:

Se separa modul de calcul al CASS PFA vs alte tipuri de venituri care intra in baza de calcul a CASS, astfel:

PFA

Persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.
La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale .

Alte venituri

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit plafoanelor de mai jos, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Incadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime se efectuează prin cumularea urmatoarelor venituri după cum urmează:
a) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi 72^1, precum şi venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
b) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) şi (9);
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 – 87;
d) venitul şi/sau câştigul/câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94 -97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele plătite, diminuate cu impozitul reținut, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele plătite, diminuate cu impozitul reținut, distribuite începând cu anul 2018;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104 – 106;
f) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114.

La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (3) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.

Asadar, din formularea actului normativ reiese ca vom avea doua categorii distincte: PFA si alte venituri. Pentru fiecare se va datora CASS dupa reguli si plafone separate.

Daca o persoana desfasoara activitate si pe PFA si separat obtine si alte tipuri de venituri – exemplu chirii, investitii, va datora CASS la veniturile din PFA si separat CASS la celelalte tipuri de venituri.

Articole similare

Comentariul tau aici