Sanctiuni privind declaratia 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Desi declaratia 394 este o declaratie care nu genereaza sume efective de plata catre buget exista sanctiuni in cazul nedepunerii la timp.

Baza legala :

  • art. 59, art. 336 Codul de procedura fiscala
  • Ordinul nr. 3769/2015 din 23 decembrie 2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (D394), cu modificarea ulterioara prin Ordinul nr. 2328/2016 din 5 august 2016.

Art. 59 Furnizarea periodică de informații din Codul de procedura fiscala arata :

(1) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informații referitoare la activitatea desfășurată.

(2) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declarații pe propria răspundere.

Art. 336 Contraventii din Codul de procedura fiscala arat ca constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

h) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;

Sanctiunile pentru aceasta contraventie sunt :  

  • amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și
  • amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Reamintim ca termenul pentru depunerea D 394 este până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

Nu este enumerata in lista de contraventii corectarea unei D 394 prin depunerea unei alte D394 si prin urmare nu este nici sanctionata cu amenda.

Concluzie: atentie la depunerea la timp a declaratiei 394 !

Articole similare

Comentariul tau aici