Scadente importante 25 august 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

25 august 2020 este ultima zi pentru :

 • depunerea solicitarilor pentru obtinerea sumei de 41,5% aferenta lunii iulie 2020;
 • plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2020
 • plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
 • depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
 • depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Articole similare

Comentariul tau aici