Se actualizeaza lista obligatiilor care se platesc in contul unic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 31.01.2024 un proiect legislativ pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1612/2018, au fost aprobate obligaţiile fiscale care se plătesc de către contribuabili persoane juridice în contul unic 55.03 “Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”.

Se elimina din lista :

  • Pozițiile 31 “Impozit specific unor activități” și 32 ”Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare”
  • se introduc cinci noi poziții, pozițiile 33^1, 33^2, 33^3,  33^4 și 33^5 cu următorul cuprins:
Nr.crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
”33^1Impozit pe cifra de afaceri datorat de  instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străineart.18^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
33^2Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturaleart.18^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
33^3Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilăart.84^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
33^4Impozit pe veniturile realizate de către persoanele fizice din desfășurarea activităților casniceart.9 alin. (1) și (4) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
33^5Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casniceart.9 alin. (1) și (4) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic”
  • Poziţia 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
”39Contribuția de asigurări sociale datorată de către către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.5 din Codul fiscalart.2 alin. (2) și art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”
  • se introduc două noi poziții, pozițiile 39^1 și 39^2, cu următorul cuprins:
Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
”39^1Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.7 din Codul fiscalart.2 alin. (2) și art. 138^2 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
39^2Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.2 din Codul fiscalart.2 alin. (2) și art. 138^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”
  • Pozițiile 45 ”Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu competările ulterioar” și 48 ”Contribuția de asigurări sociale de sănătate ,datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea din venituri care depășește suma lunară de 4.000 lei” se abrogă

Citeste si: Plafoane fiscale 2024

Articole similare

Comentariul tau aici