Se modifica 3 declaratii referitoare la transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal: 208, 209 si 253

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 24.06.2021 un proiect de ordin pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor :

  • 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”
  • 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și
  • 253 ”Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr.1022/2562/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Legii nr.104/2020 pentru completarea art.60 pct.1 din Codul fiscal, veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.
Totodată, potrivit dispozițiilor art.101 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligația de a depune declarația fiscală se menține și în cazul în care obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale.
Ca urmare a modificărilor legislative menționate, precum și din necesități de administrare se impune introducerea unor informaţii suplimentare în conținutul unor formulare utilizate în procesul de administrare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, referitoare la persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de
proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, scutite de la plata impozitului pe venit.

Ca urmare, prin proiect se propune modificarea următoarea modificare:

  • 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea unei coloane distincte în conținutul declarației informative, pentru evidențierea impozitului scutit la plată a veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;
  • 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea unei noi rubrici referitoare la persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire scutite de la plata
    impozitului pe venit;
  • 253 “Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea unui nou rând la Capitolul II, în vederea stabilirii de către organul fiscal central a sumei scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire.

Articole similare

Comentariul tau aici