Se modifica D300. Cum va arata noua declaratie?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 28 iunie 2023 un proiect de ordin pentru modificarea formularului D 300 (decontul de TVA).

Prin Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 12 aprilie 2023, au fost aduse modificări și completări dispozițiilor privind TVA, în scopul introducerii unor scutiri de TVA pentru anumite operațiuni economice.

Pentru ce se aplica noile scutiri?

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru
utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la punctele urmatoare, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate
către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit;
c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) livrarea de produse ortopedice.

Ce se introduce nou in decont?

  • rândul 14.1, pentru livrările de bunuri/ prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal
  • rândul 14.2, pentru livrările de bunuri scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal. Solicitarea de completare a formularului de decont are ca scop asigurarea unei identificări facile a acestor operațiuni, precum și asigurarea posibilității de efectuare a unor analize și evaluări.

Noul model de decont:

Articole similare

Comentariul tau aici