Un alt plafon de incasari de la persoane fizice pentru organizatorii de nunti si botezuri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar…

Mai mult

Util in contextul Brexit pentru cei care deruleaza tranzactii cu Marea Britanie – platforma Keep Business Moving

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Guvernul Marii Britantii a lansat o platforma numita Keep Business Moving prin pagina web gov.uk/eubusiness care urmareste informarea publica pentru momentul incheierii perioadei de tranzitie in contextul Brexit (31 decembrie 2020). Incepand cu 1 ianuarie 2021 regulile in ce priveste comertul cu UK se vor schimba. Platforma contine informatii utile legate de importul…

Mai mult

ANALIZA – Cotele de TVA la nivelul Uniunii Europene

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La nivelul UE, există norme comune referitoare la TVA (stabilite prin Directive), dar aplicarea lor poate fi diferită de la o țară la alta. În principiu, trebuie să plătiți TVA pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv în momentul vânzării către consumatorul final. Taxa pe valoare adăugată se percepe în fiecare etapă a…

Mai mult

Corectarea erorilor contabile conform Ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de…

Mai mult

Ce poti face in situatia in care ai introdus eronat un salariat/contract in Revisal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Salariații/contractele introduse eronat, în contul altui angajator, pot fi radiaţi, accesând calea „Salariati”/”Contracte”, butonul „Radiere”. Prin utilizarea radierii, salariații sau contractele, nu vor fi șterse, ci vor fi bifate ca radiate, astfel încât să se evidențieze introducerea eronată a acestora.

Mai mult

Imobilizări necorporale generate intern-reglementari si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în: a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri,…

Mai mult

Cum raportam notele de credit in declaratia Intrastat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O notă de credit este un document transmis de către un vânzător unui cumpărător, prin care se atestă faptul că o anumită sumă a fost creditată în contul cumpărătorului. Numită şi „credit memo”, aceasta este emisă în diferite situaţii pentru a corecta o greşeală, cum ar fi: valoarea facturată este supraevaluată,…

Mai mult

Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice destinate activitatii de taximetrie- informatii obligatorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Antetul bonului fiscal se tipăreşte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, menţiunea “comerţ ambulant” ori “taxi”. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale…

Mai mult

Declaratia privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare a personalului platit din fonduri publice-ghid de completare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Obligatia completarii corecte a „Declaratiei privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare a personalului platit din fonduri publice”   revine tuturor institutiilor/autoritatilor publice, respectiv tuturor institutiilor/autoritatilor publice care au personal platit din fonduri publice, care exercita o functie in baza unui contract individual de munca, a unui act administrativ de numire…

Mai mult

Declaratia gestionarului dupa efectuarea inventarierii anuale la 31.12.2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 2861/2009, pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest…

Mai mult

CAS pentru sumele reprezentand contravaloarea serviciilor turistice-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O societate datoreaza CAS pentru sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice decontate angajaţilor proprii în baza contractului de muncă ? Raspuns ANAF 12.12.2016 Conform Codului fiscal, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice, decontate angajaţilor proprii de angajator conform prevederilor din…

Mai mult

Tratamentul fiscal al contravalorii transportului la/de la locul de munca al salariatului-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sumele reprezentand contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului decontate de angajator conform prevederilor din contractul de munca sunt venituri impozabile pentru salariat? Raspuns ANAF 13.12.2016 Conform Codului fiscal, nu este venit impozabil, în întelesul impozitului pe venit contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă…

Mai mult

Versiune actualizata a aplicatiei Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Noua versiune poate fi descarcata accesand urmatorul link.

Mai mult

Utilizarea AMEF pentru activitatea de pescuit recreativ/sportiv-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Operatorii economici care au ca obiect de activitate pescuitul recreativ/sportiv au obligatia emiterii bonurilor fiscale catre persoanele fizice la incasarea taxei de pescuit? Raspuns ANAF In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 28/1999, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de…

Mai mult

10 situatii in care conducatorul inspectiei fiscale poate decide suspendarea unei inspectii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale în oricare din următoarele situaţii şi numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale: pentru desfăşurarea unuia sau mai multor controale încrucişate în legătură cu actele şi operaţiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale; pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor…

Mai mult

Inchiriere camere in scop turistic-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice care inchiriaza in scop turistic camere situate in locuinta proprietate personala au obligatia utilizarii caselor de marcat? Raspuns ANAF 10.10.2016 Potrivit ordonantei de urgenta care reglementeaza utilizarea caselor de marcat, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de…

Mai mult

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta V

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării. B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile stabilite…

Mai mult

Documente necesare pentru suspendarea activitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ca urmare a suspendării activităţii, contribuabilii trebuie să depună/prezinte următoarele: a) Asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, depun la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.…

Mai mult

Care sunt limitele pentru plata taxelor vamale si TVA la import ?

Bunuri primite de catre persoane particulare ca urmare a comenzilor făcute prin Internet, corespondenţă, telefon sau telechat, a caror valoare globala nu depaseste 10 EUR/trimitere sunt scutite de la plata taxelor vamale si a TVA. Nu se acorda scutiri de la plata taxelor vamale, TVA si accize pentru produse alcoolice, parfumuri si ape de toaleta, tutun si produse din tutun.…

Mai mult

Conventiile pentru evitarea dublei impuneri. Cu ce tari Romania a incheiat aceste conventii?

S I T U A Ţ I A convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri şi a protocoalelor de modificare a acestora, încheiate de România cu alte state Ţara Nr. şi data Decretului/ Legii de ratificare a Convenţiei Buletinul/ Monitorul Oficial în care este publicată Convenţia Data intrării în vigoare Data de la care se aplică Africa de Sud 59/13.07.1994 199/1994 29.10.1995…

Mai mult