Se modifica decontul de TVA (formular 300)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 29.03.2021 un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Legea nr. 296/2020 a adus modificări Codului fiscal -au fost modificate și prevederile art.303 alin.(4) și (5) referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.
Astfel, se cuprind în ”taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată
cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.
Potrivit noilor reglementări, nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi.

Conform vechii reglementări, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului.
Aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art.303 din Codul fiscal.
Având în vedere modificările legislative aduse articolului 303 prin Legea nr.296/2020, este necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare.
Totodată, în ceea ce privește deconturile de TVA de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, doar decontul consolidat de taxă, care se depune de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscale doar cu scop informativ.
Astfel, pentru ca deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic să poată fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță, este necesară inserarea unei căsuțe, în partea introductivă a formularului de decont, care să fie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă.

Articole similare

Comentariul tau aici