Serviciile prestate cu titlu gratuit de catre firma – cum se trateaza dpdv al TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Aducem in discutie aici tratamentul fiscal din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata in cazul prestarii de servicii cu titlu gratuit de catre o firma, fie pentru uzul propriu sau al personalului acesteia sau pentru uzul altor persoane , pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.

Prestarea de servicii reprezinta orice operatiune care nu reprezinta livrare de bunuri.

Exista situatii in care entitatile presteaza servicii cu titlu gratuit, in scopul si catre persoanele aratate mai sus.

Redam mai jos prevederile Codului fiscal privind tratamentul dpdv al TVA, care se regasesc la art. 271 alin (4) :

Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:
a)
utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298 ;
b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice
. „

Ce trebuie sa retinem?

  • Nu sunt asimilate unei prestări de servicii efectuate cu plată utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile pentru a fi puse la dispoziție în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, in scopul desfasurarii activitatii sale economice
  • Nu sunt considerate prestare de servicii cu plata prestarile efectuate gratuit in scopul desfasurarii activitatii sale economice.

Ce consecinte are pentru entitate asimilarea unei prestari cu titlu gratuit cu o prestare de servicii efectuata cu plata?

Consecintele sunt ca :

Exemple :

Exemplul nr. 1:

O enitate care produce frigidere pe care le pune la dispoziția grădiniței de copii organizate în cadrul societății comerciale se consideră că utilizează în folosul propriu bunurile respective, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice. Prin urmare operatiunea intra in sfera de aplicare a taxei.


Exemplul nr. 2:

O societate comercială care distribuie apă minerală pune gratuit frigidere la dispoziția magazinelor care comercializează apa minerală. Având în vedere scopul urmărit de distribuitor, și anume expunerea mai bună a produselor sale și vânzarea acestora la o temperatură optimă consumului, operațiunea nu este asimilată unei prestări de servicii cu plată, fiind considerată o prestare legată de activitatea economică a acestuia, care nu intră în sfera de aplicare a taxei.

Exemplul nr. 3:

În cazul unor contracte prin care o persoană impozabilă pune la dispoziția altei persoane impozabile bunuri pe care aceasta din urmă le utilizează pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii în beneficiul persoanei care i-a pus bunurile la dispoziție, în măsura în care furnizorul/prestatorul utilizează bunurile exclusiv pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii în beneficiul persoanei care deține bunul, se consideră că are loc o prestare de servicii legată de activitatea economică a persoanei care a pus bunul gratuit la dispoziția altei persoane, care nu este asimilată unei prestări cu plată. Nu are loc transferul dreptului de proprietate a bunurilor către persoana care utilizează bunurile respective.


Exemplul nr. 4:

În cazul contractelor prin care o persoană impozabilă având calitatea de furnizor de bunuri/prestator de servicii, pentru realizarea unor bunuri în beneficiul altei persoane, utilizează o matriță sau alte echipamente destinate realizării comenzilor clientului său, în funcție de natura contractului se pot distinge următoarele situații:


a) dacă se face transferul de proprietate a matriței sau a echipamentelor de către furnizor/prestator către persoana cu care aceasta a contractat realizarea unor bunuri, are loc o livrare în sensul art. 270 din Codul fiscal. Achiziția acestor matrițe/echipamente este considerată a fi efectuată în scopul desfășurării activității economice a persoanei impozabile care a contractat realizarea unor bunuri cu furnizorul/prestatorul, chiar dacă aceste bunuri sunt utilizate de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii. Punerea acestora la dispoziția furnizorului/prestatorului este o prestare de servicii legată de activitatea economică a persoanei care a pus bunul gratuit la dispoziția altei persoane, care nu este asimilată unei prestări cu plată, în măsura în care furnizorul/prestatorul utilizează bunurile pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii exclusiv în beneficiul persoanei care deține bunul;


b) dacă nu se face transferul de proprietate a matriței sau a echipamentelor de către furnizor/prestator, dar furnizorul/prestatorul recuperează contravaloarea acestora de la persoana cu care aceasta a contractat realizarea unor bunuri, se consideră că recuperarea contravalorii matrițelor/echipamentelor este accesorie operațiunii principale, respectiv livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, care urmează același regim fiscal ca și operațiunea principală.

Cum se calculeaza acest TVA?

TVA colectat = 19%/9% * baza de impozitare

Baza de impozitare = suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru realizarea prestării de servicii

Baza legala: Codul fiscal, art. 268 alin. (1) lit. d) care arata ca baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:… „ d) pentru operațiunile prevăzute la art. 271 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru realizarea prestării de servicii ” .

Articole similare

Comentariul tau aici