SINTEZA masurilor pentru angajatori incepand cu 1 iunie 2020 -OUG 92/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 29 mai 2020 a fost publicata OUG 92 /2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor .

Sintetizam mai jos masurile publicate in aceasta ordonanta, aplicabile incepand cu 1 iunie 2020.

Masuri pentru angajatori:

Masura 1

Daca în perioada stării de urgență sau alertă:

 • angajatorii au avut angajati in somaj tehnic 75% platit de stat sau
 • angajatorii au suspendat contractele de munca ale angajatilor in baza art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii ( in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare) si nu au beneficiat de indemnizatia de la stat.

pot beneficia de un ajutor astfel:

 • beneficiu: decontarea unei procent de 41.5% din salariul de baza brut , plafonat insa la 41,5% din salariul mediu brut adica 41,5% * 5.429 lei =2.253 lei
 • durata: trei luni

Important! Prevederile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării CIM de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizație de somaj de la stat, fie de somaj tehnic suportat de angajator (art 53 Codul muncii).

Obligatii:

 • angajatorii au obligația pastrarii angajatilor pana la data de 31.12.2020, exceptand lucrătorii sezonieri.Nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Procedura de recuperare sumelor de la stat

 • angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților
 • in perioada 1- 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la AJOFM o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă.
 • Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, a obligațiilor declarative și de plată aferente salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
 • Plata sumelor se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit

Nota: de masura pot beneficia si cetățenii români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Masura 2

Se prelungeste acordarea indemnizatiei de somaj tehnic suportat de stat pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.

OPTIUNE: Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente pot opta fie pentru aplicarea masurii 1, fie pentru masura 2.

Masura 3

Masura 3 se refera la angajarea de persoane cu varsta peste 50 de ani. Astfel, angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 -31 decembrie 2020 încadrează în muncă:

 • pe perioadă nedeterminată
 • cu normă întreagă
 • persoane de peste 50 de ani ale căror CIM-uri au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă si sunt inregistrate ca șomeri în evidența AJOFM

beneficiaza de urmatoarele:

 • primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Obligatii: Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Nu pot beneficia de aceste masuri urmatorii angajatori:

a) instituții și autorități publice;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ATENTIE!!!

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior acestui termen sunt obligați să restituie sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării CIM, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul:

 • art. 55 lit. b) -ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
 • art. 56 alin. (1) lit. d) -ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • art. 56 alin (1) lit. e) – ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 • art. 65 -pentru motive care nu ţin de persoana salariatului – determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Masura 4

Masura 4 se refera la angajarea de persoane intre 16-29 ani, inregistrate ca someri la AJOFM.

Daca angajatorii încadrează în muncă pana la 31.12.2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane din categoria enumerata mai sus primesc:

 • lunar
 • pe o perioadă de 12 luni
 • pentru fiecare persoană angajată
 • 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Nu pot beneficia de aceste masuri urmatorii angajatori:

a) instituții și autorități publice;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Obligatii: Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin. Daca inceteaza contractele vor trebui sa restituie sumele, exact in aceleasi conditii ca si cele descrise la masura 3.

Articole similare

5 Thoughts to “SINTEZA masurilor pentru angajatori incepand cu 1 iunie 2020 -OUG 92/2020”

 1. PASCU VIRGINIA

  cum vor proceda cei care fac plati trimestriale la salarii ?

 2. Yorii

  Buna ziua,
  In cazul in care salariatii au inceput activitatea in data de 15 mai 2020 (au 15 zile lucratoare de somaj tehnic), beneficiaza de cele mentionate la “Masura nr. 1”?

 3. Elena M

  Care este procedura pentru cetatenii romani cu angajatorii straini aflati pe un teritoriu strain?

 4. Gabi

  Buna ziua,
  Prevederile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării CIM de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizație de somaj de la stat, fie de somaj tehnic suportat de angajator (art 53 Codul muncii).
  Intrebarea 1: 15 zile lucratoare sau calendaristice?
  Intrebarea 2: 15 zile consecutive?

  Multumesc

  1. Anonymous

   1. 15 zile calendaristice, pentru ca nu se specifica altfel.
   2. 15 zile cumulate în perioada de stare de urgenta sau alerta, nu consecutive.

Comentariul tau aici