SINTEZA RO e-Transport actualizata 2023: ce este, legislatie, declarare, sanctiuni

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este RO e-Transport?

RO e -Transport este un sistem electronic integrat de monitorizare a mijloacelor de transport marfă.

Scopul sistemului este monitorizarea în timp real a deplasarii bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, astfel: transportul bunurilor achiziționate și livrate intracomunitar, transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național.

Istoric legislativ

1.Primul act normativ publicat  a fost OUG nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarea ulterioara prin OUG nr. 132 din 29 septembrie 2022.

2.Ordinul nr. 802 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport a fost publicat in MOF nr. 430 din 3 mai 2022.

3. OUG 106/30.06.2022 -amanarea sanctiunilor pentru RO e-Transport

4.Ordinul 2.545/6316/2022 pentru aprobarea procedurii de utilizare si functionare a sistemului RO e-Factura.

Lista de bunuri cu risc fiscal ridicat care se raporteaza prin RO e-Transport

1.Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv

2.Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv

3.Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv

4.Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517

5.Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv

6.Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv

7.Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv

8.Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

** Sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicației EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

Ce trebuie sa faca operatorii economici care au obligatia raportarii?

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Utilizatorii SmartBill pot efectua aceasta raportare prin modulul e-Transport. Prin acest modul clientii pot sa emita notificari si sa le trimita in SPV direct din contul lor SmartBill, printr-un proces aproape integral automatizat.

Preluarea produselor se poate face preluand informatiile din facturile si avizele pe care clientul le emite in cont.

In SmartBill poti genera o notificare e-Transport, dar atat timp cat ea nu este trimisa si nu primeste un cod UIT, nu va fi contabilizata.

Modulul RO e-Transport se poate activa din sectiunea Module aditionale si are o perioada de testare gratuita de 30 de zile.

Vehiculele rutiere care fac obiectul monitorizarii

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO eTransport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport va avea în vedere:

a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;

b) în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;

c) în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.

Categoriile de operatiuni care se raporteaza

Prin RO e-Transport se declata transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat:

a) transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

b) transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;

c) transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;

e) transportul bunurilor aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;

f) transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;

g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național;

h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;

i) transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică;

j) transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 270^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Obligativitatea sistemului

Obligatia de raportare prin Ro e-Transport se aplica incepand cu 1 iulie 2022, insa aplicarea amenzilor a fost amanita pana la 01.01.2023.

Contraventii si sanctiuni

Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a)nerespectarea obligației de declarare în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT, utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia si descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.

Sanctiune: amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

b)declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;

Sanctiune: amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

c)nerespectarea prevederilor:

– organizatorul transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligația să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.

– pentru situațiile in care sistemul este nefunctional, obligațiile de raportare se îndeplinesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcțiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile încheiate.

– utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

-este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, după caz.

– În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri. În cazul în care din documentele deținute nu rezultă încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri prevăzute de lege, aceștia au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.

Sanctiune: amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a obligatiei de a prezenta, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Sanctiune: amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Articole similare

Comentariul tau aici