Situatiile financiare pe 2019 pentru SRL: termen de depunere, continut, anexe, alte declaratii de depus dupa finalizare bilant

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Termenul de depunere

SRL-urile depun ca in fiecare an situatiile financiare in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru anul precedent.

Pentru anul 2019, 150 de zile se implinesc in data de 29 mai 2020 (31 zile ian+ 29 zile feb+31 zile martie +30 zile apr + 29 zile mai = 150 zile)

Componenta situatiilor financiare

Componenta situatiilor financiare difera in functie de marimea firmei. Firmele mici beneficiaza de unele simplificari.

A. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Ordinul nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
 2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

B. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin O 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;
 2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

C. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din O1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;
 2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;
 3. situația modificărilor capitalului propriu;
 4. situația fluxurilor de trezorerie;
 5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Obligatia de a audita situatiile financiare anuale

Sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

 • Total active = 16.000.000 lei;
 • Cifra de afaceri netă = 32.000.000 lei;
 • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului = 50.

Atentie! Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive .

Anexe la situatiile financiare

Pe langa componentele enumerate mai sus, situatiile financiare ale SRL-urile mai trebuie sa contina:

 • raportul administratorilor -citeste aici: Raportul administratorilor -ce trebuie sa contina?
 • declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii prin care isi asuma raspunderea privind intocmirea situatiilor financiare anuale
 • decizia asociatului unic/ hotatarea AGA privind aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului sau de acoperire a pierderii.
 • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii – prevedere noua in 2020- conform O 3781/2019.

Declaratii de depus dupa finalizare bilant

Nu uitati ca incepand cu 2020, aveti obligatia de a depune in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare, declaratia privind beneficiarii reali.

Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede la alin. (4) ca:

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Articole similare

Comentariul tau aici