Solicitarea certificatelor de rezidenta si a certificatelor de atestare a impozitului platit de nerezidenti- proiect ANAF din 05.04.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a lansat un nou proiect legislativ care vizeaza modificarea formularisticii referite de art. 230 si 232 din Codul fiscal.

Art. 230 din Codul fiscal este cel care face referire la coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene iar art. 232 la certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți.

În prezent, conform O583/2016 este utilizat formularul de contact din cadrul SPV, ca mijloc electronic de transmitere la distanță a cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidență și a cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenți. Acest mijloc de transmitere a fost întrebuințat ca alternativă de utilizare a mijloacelor electronice de transmitere la distanță reglementate de Ordinul ministrului finanțelor nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare, până la informatizarea formularelor de cereri și certificate prevăzute la articolul 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Ce se modifica?

  • abrogarea prevederii legale care permite utilizarea formularului de contact ca mijloc electronic de transmitere la distanță
  • se completează cadrul legal cu prevederea potrivit căreia organul fiscal central competent român să poată atesta veniturile obținute din România de persoanele rezidente pe machetele certificatelor de rezidenţă fiscală elaborate de autoritățile fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri.
  • se actualizează denumirea Direcţiei generale de legislaţie fiscală şi reglementări vamale și contabile care duce la îndeplinire prevederile ordinului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

Articole similare

Comentariul tau aici