Somajul tehnic- noutati legislative OUG 30 publicata in 21.03.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF din 21.03.2020 a fost publicata OUG 30/2020 care aduce cateva clarificari cu privire la somajul tehnic si suportarea indemnizatiei de catre stat.

Prevederile legale sunt:

Art. XI.
(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pentru angajatorii menționați la alin. (2) lit. b), plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

(4) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

(8) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XII. –
(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

Art. XIII. –
(1) Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) și (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Art. XIV. –
(1) Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru șomaj efectuate potrivit art. XI alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile.

(2) Modelul declarației pe propria răspundere prevăzut la art. XI alin. (3) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

Anexa 1

Angajator . . . . . . . . . .

Adresă sediu social . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană …………………/Municipiului București

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de . . . . . . . . . . persoane, în sumă totală de . . . . . . . . . .lei.

Anexez următoarele documente:

1. certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data . . . . . . . . . .

Numele și prenumele
Administrator/Reprezentant legal
Data

Anexa 2

Angajator . . . . . . . . . .

Adresă sediu social . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană .. . . . . . . . . . ../Municipiului București

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de . . . . . . . . . . persoane, în sumă totală de . . . . . . . . . .lei.

Anexez următoarele documente:

-declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații;

-lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data . . . . . . . . . .

Anexa 3

LISTA PERSOANELOR care urmează să beneficieze de indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.Numele și prenumeleCNPGenVârstăNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)JudețSalariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatCuantumul indemnizați ei
1
2
. . .

Numele și prenumele
Administrator/Reprezentant legal
Data

Articole similare

5 Thoughts to “Somajul tehnic- noutati legislative OUG 30 publicata in 21.03.2020”

 1. CUCEU VIOREL

  VIOREL
  Art.XI,pct.3 nu este ok când se refera la incasari..In aceasta situatie ajuta doar firmele care incaseaza pe loc sau in aceeasi luna (magazine,frizerii,reparatii auto,spalatorii auto si altele de acest gen).
  Dar ce se intampla cu firmele care fac productie sau efectueaza servicii si incaseaza dupa 30 de zile sau mai mult?
  Trebuie gasita o alta formulare.

 2. Florin

  Nu era mai simplu sa plătească statul direct ca în alte tari. Da am uitat noi suntem diferiți suntem Romani/ România. Dacă angajatorul nu are bani mere la banca, sa ia bani pentru contribuții ulterior ia bani de la stat și da la banca….. Care o fo deșteptul care o gândit acest mecanism?

 3. Preda

  În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  deci domnule administrator dupa ce se caclculeaza cele de mai susu se platesc indemnizatiile.
  gresit ati informta ca angajatorii platesc indemnizatiile si apoi le recupereaza.

 4. Dani

  Deci,până la urmă patronii trebuie sa Ne plătească 75% urmând ca ei sa isi recupereze banii??

  1. admin

   Daca se decide intrarea in somaj tehnic, atunci da, firma va plateste indemnizatia si apoi depune documentele pentru a o recupera de la stat.

Comentariul tau aici