Sponsorizarea in 2019- documente, limite, avantaje, legislatie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiindca in cursul anului 2019 au aparut diverse modificari cu privire la sponsorizare, am pregatit mai jos un scurt ghid cu elementele esentiale care trebuie avute in vedere atunci cand se face o sponsorizare -fie ca vorbim de microintreprindere, fie de platitor de impozit pe profit.

Din punct de vedere juridic

Actul legislativ care reglementeaza sponsorizarea este Legea 32/1994. Aceasta poate fi gasita AICI.

Cateva prevederi esentiale :

  • ca sa faci o sponsorizare trebuie sa intocmesti un contract in forma scrisa;
  • in contractul de sponsorizare trebuie sa specifici clar: obiectul contractului, valoarea si durata sponsorizarii, drepturile si obligatiile partilor;
  • poti sa faci sponsorizare si in bunuri materiale, insa acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.
  • poti sponsoriza : orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice, instituțiile și autoritățile publice, pentru activitățile enumerate anterior, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile enumerate mai sus, orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Din punct de vedere al documentelor utilizate

Poti gasi un model de:

in articolul : Sponsorizare microintreprinderi- modele de documente

Din punct de vedere fiscal

Daca esti platitor de impozit pe profit

Poti sa scazi sumele aferente sponsorizarii din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

  • 0.75 % aplicat la cifra de afaceri
  • valoare reprezentand 20 % din impozitul pe profit datorat

Daca esti platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor, se aplica urmatoarele:

  • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Poti consulta Registrul entitatilor de cult – AICI.

Colectare TVA la depasire plafon

  • la sponsorizare in bani nu se colecteaza TVA la depasirea plafonului;
  • la sponsorizarea in bunuri – bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri. Daca se depaseste acest plafon se colecteaza TVA doar la ce depaseste plafonul, doar la bunurile pentru care s-a dedus taxa. Declararea depasirii se face in decontul depus pentru ultima luna din anul respectiv.

Baza legala : art 270 alin 8 lit c) Cod fiscal si Normele metodologice:

Art. 270 alin. (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):…..
c) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Norme metodologice: b) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.„

Declaratii fiscale

Atat platitorii de impozit pe profit cat si microintreprinderile au obligatia de a depune o declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/ mecenatului/ burselor private – F 107- care poate fi descarcat AICI.

Termenul de depunere

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit – au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:

a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) şi b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art.41 alin.(5) lit.a) şi b) care depun declaraţia până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art.16 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare; d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art.48 alin. (3^1) şi art.52 din Codul fiscal;

c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Monografie contabila sponsorizari:

Sponsorizare in bani:

6584Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări=5121Conturi la banci lei  10,000

Sponsorizare in produse finite:

6584Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări=345Produse finite  10,000

Colectare TVA la depasire plafon (daca este cazul):

635Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate =4427TVA colectata        1,900

Exemplu de calcul privind scaderea cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul pe profit

Un plătitor de impozit pe profit efectueaza o sponsorizare in suma de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 9 septembrie 2019, în aceeași lună efectuându-se și plata integrala a sumei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2019, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vanzarea de marfuri = 1.000.000 lei
Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
Total cifra de afaceri : 1.002.000 lei
Cheltuieli privind marfurile= 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare care include si sponsorizarea de 15.0000 lei = 90.000 lei
Total cheltuieli = 860.000 lei

In acest exemplu, profitul impozabil = 1.002.000 lei- 860.000 lei + 15.000 lei = 157.000 lei.
Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielilor cu sponsorizarea = 16% * 157.000 lei = 25.120 lei

Limite de deducere:


-0.75 % din cifra de afaceri = 7.515 lei
-20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea = 5.024 lei
Suma de scăzut din impozitul pe profit este minimul dintre cele doua, respectiv 5.024 lei.
Pentru anul 2019 impozitul pe profit datorat este de:
25.120 – 5.024 = 20.096 lei.
Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 15.000 lei – 5.024 lei = 9.976 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Articole similare

Comentariul tau aici