Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice pentru indemnizatii primite conform OUG 30 si 132/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 27.07.2021, ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, în vederea publicării acestuia pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Legii nr.52/2003.

Modificările vizează:

  • completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispoziţii privind identificarea şi impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizaţiile prevăzute în cele OUG 30 si 132/2020 şi care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative;
  • modificarea corespunzătoare a formularelor “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” şi “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, având în vedere că impozitul pe veniturile
    obţinute din indemnizaţiile prevăzute de cele două ordonanţe de urgenţă se determină prin aplicarea regulilor prevăzute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Prin OUG nr.30/2020 şi prin OUG nr.132/2020 s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.
Potrivit actelor normative menţionate mai sus, pentru veniturile obţinute din aceste indemnizaţii, se datorează impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art.78 alin. (2) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art.XIX alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226/2020 , aceste indemnizații nu constituie venituri din desfășurarea activității.
Având în vedere cele de mai sus, în situaţia în care beneficiarii indemnizaţiilor nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal stabileşte din oficiu impozitul pe venit datorat de aceştia, în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Ca urmare, este necesară modificarea şi completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice”, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2862/2019.

Articole similare

Comentariul tau aici