Stabilirea venitului net anual din activitati independente – sistem real

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Venitul brut cuprinde:

  • sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
  • veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
  • câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
  • veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
  • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
  • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Nu sunt considerate venituri brute:

  • aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
  • sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
  • sumele primite ca despagubiri;
  • sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.


Articole similare