Monografie contabila – actiuni proprii

Acţiunile proprii răscumpărate sunt evidenţiate cu ajutorul contului 109 “Acţiuni proprii”. Cu ocazia întocmirii bilanţului, conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunităţilor Economice Europene, acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii…

Mai mult