Nou in reglementarile contabile: Raportarea privind durabilitatea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022 a fost publicată Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește…

Mai mult