Monografii: inchiderea conturilor 121 si 129 la inceputul de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inchiderea conturilor 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Daca in soldul contului 121 avem pierdere in anul X, se vor efectua urmatoarele inregistrari (in luna ianuarie X+1): 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita…

Mai mult