Un nou format al actului constitutiv si al cererii de inregistrare la ONRC -O 5.307/C/24.11.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1131 din 24.11.2022 s-a publicat Ordinul nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la…

Mai mult