Ce presupune evidentierea in contabilitate a operatiunii de divizare a unei societati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evidențierea în contabilitatea societăților a operațiunilor efectuate cu ocazia divizării presupune următoarele aspecte: a) Reflectarea în contabilitatea societății(lor) beneficiare deja existente/societății(lor) nou-constituite a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii primite de la societatea divizată și preluate pe baza balanței de verificare sintetice, balanței de verificare analitice, altor registre, jurnale și…

Mai mult