Care este cadrul legal pentru intocmirea situatiilor financiare la 2014?

Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data de 1 ianuarie 2015 A se vedea in acest sens art. V din O.U.G. nr. 79/2014 care prevede ca:  “Art. V.Situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.…

Mai mult

12 noutati fiscale de stiut pentru 2015

1.Actualizarea formularului 230 pentru directionarea a 2% din impozit Baza legala : Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal ,  publicat in M.Of. din 29.12.2014. Prin acesta se actualizeaza formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din…

Mai mult