12 noutati fiscale de stiut pentru 2015

1.Actualizarea formularului 230 pentru directionarea a 2% din impozit

Baza legala : Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal ,  publicat in M.Of. din 29.12.2014.

Prin acesta se actualizeaza formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor», cod 14.13.04.13;”.

Cine completeaza acest formular ?

Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Citeste mai mult aici.

Descarca aici formularul 230 care se depune in 2015.

2.Obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Baza legala: OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

Citeste aici continutul ordonantei.

3.Normele de intocmire a situatiilor financiare anuale

Baza legala : Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Citeste aici continutul normelor.

4. Tva la servicii electronice

Baza legala : Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152.4 şi art. 152.5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare .

Se modifica  prevederile privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune . Astfel, prestatorii vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul.

Acest fapt apare ca urmare a modificarii regulilor privind locul prestarii acestor servicii catre consumatori finali , atat in cazul in care prestatorul este stabilit in UE cat si in cazul  prestatorilor stabiliti in afara Uniunii.

Mai clar, aceste servicii sunt : software, jocuri, carti electronice, filme online, telefonie , conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, etc.

Exemplu : o persoana fizica din Ungaria achizitioneaza din Romania un drept de utilizare a unei aplicatii soft on-line.

Pana la 1 ianuarie 2015 , persoana fizica va plati pretul serviciului plus TVA 24% din Romania.

De la 1 ianuarie 2015, persoana fizica va plati pretul serviciului plus TVA  27% din Ungaria.

Citeste aici procedura.

5.Modificari cu privire la jocurile de noroc

Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative publicata in M.Of. nr. 957 din 30.12.2014

Aceasta ordonanta aduce noutati in ce priveste organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2009.

Citeste aici modificarile.

6. Salariul minim pe economie se modifica de la 900 la 975 lei incepand cu 1 ianuarie 2015

Potrivit HG nr. 500/2011 orice modificare a salariului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare.

Asadar, pentru modificarea salariului minim pe economie care a avut loc in data de 1 ianuarie, termenul limita pana la care se poate transmite in Revisal este de 29 ianuarie 2015.

Citeste aici care este salariul net corespunzator si contravaloarea contributiilor si impozitelor aferente.

Citeste si care sunt cotele de contributii valabile in 2015.

7. Plafoanele fiscale care se calculeaza in functie de cursul la 31.12.2014

a.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb valabil la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost de 291.505,5 lei).

b.Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei. (plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).

Citeste mai multe despre toate plafoanele fiscale.

8. Bonurile fiscale nu se declara in continuare in declaratia 394, nici in 2015.

Baza legala : Ordinul nr. 4019/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA-publicat in M.Of. 952 din 29.12.2014.

Citeste mai multe aici

9.Modificari privind serviciile turistice

Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România –publicata in M.Of. nr. 923 din 18.12.2014.

In cadrul normativ valabil pana la aceasta data  nu sunt stabilite tipurile de cazare, acest fapt generând operatorilor economici din industria turistică grave probleme în funcţionare şi în relaţia cu clienţii.

Prin aceasta ordonanta se reglementeaza tipurile de cazare, astfel încât cota redusă de TVA de 9% să se poată aplica la cazare şi la serviciile accesorii acesteia, vândute la un preţ total.

10. 24 ianuarie devine sarbatoare nationala

Baza legala :Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională.

11.Modificarea legii contabilitatii

Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991- M.Of. 902 din 11.12.2014

Principalele modificari aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991 care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015 sunt :

·         Contabilitatea persoanelor fizice

Noutatea : PF pot opta sa utilizeze contabilitate în partida dubla, cand reglementarile fiscale permit acest lucru.

·         Se abroga prevederile privind regimul simplificat de contabilitate;

·         Cum se organizeaza contabilitatea ?

Prevedere noua :

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Citeste aici toate modificarile.

12.Modificarea accizelor

Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2015, nivelul accizei totale pentru ţigarete este de 399,75 lei/1.000 ţigarete. Acciza specifică reprezintă 283,19 lei/1.000 ţigarete, iar acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului de 18% asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat în condiţiile legii. Acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime reprezentând 386,15 lei/1.000 ţigarete.

Articole similare

Comentariul tau aici