Situatiile financiare in 2022- anuale, semestriale si intermediare-termene limita de depunere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In anul 2022 se vor depune urmatoarele tipuri de situatii financiare/raportari contabile: 1.Situatii financiare anuale aferente anului 2021 – se depun de catre firme, ONG-uri, etc. la urmatoarele termene: Pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar Astfel, termenul de depunere…

Mai mult